Školili jsme 4.-6.ročníky na 2.ZŠ Dobříš (16/5/2018)

Ve středu 16.5.2018 proběhlo školení 4.-6.ročníků 2.ZŠ na Dobříši v preventivním projektu Mazaně proti šikaně, který se zaměřuje na prevenci šikany v dětských kolektivech formou tréninku sebeobrany. Výcvik vedl osobně Instruktor projektu Michal Janoušek, který se dlouhodobě věnuje výcviku sebeobrany dětí, mládeže a dospělých a je také garantem a propagátorem celého projektu MAZANĚ PROTI ŠIKANĚ. Sekundovala mu asistentka trenéra Jitka a jeho syn Ondřej Janoušek (10 let), který ukazoval plno věcí, které následně měli děti trénovat v rámci pohybové přípravy. 
Během 5 vyučovacích hodin bylo proškoleno 9 tříd, tj. něco kolem 180 školáků. Děkujeme tímto paní ředitelce Pallagyové za pozvání a těšíme se na další spolupráci. Akce byla podpořena městským úřadem Dobříš, jelikož je projekt součástí schváleného akčního plánu města Dobříše pro rok 2018, takže byla pro žáky školy zcela zdarma. 

2.ZŠ Dobříš